Produkter

Brandskyddsexperten tillhandahåller ett brett sortiment av brandskyddsrelaterade produkter. Allt från handbrandsläckare och utrymningsplaner till vägledande markeringar för utrymning. Nedan redovisas en del av det sortiment som kan erbjudas. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss för frågor.

Handbrandsläckare
Våra handbrandsläckare är av högsta kvalitet, CE-märkta och provade och certifierade av DNV enligt den europeiske standarden EN 3. Vi erbjuder de vanligare typerna av släckare som pulver, skum och koldioxid, men även släckare för speciella ändamål som till exempel metallbränder eller fettbränder.

Pulversläckare
Pulver är det mest effektiva släckmedlet per viktenhet och även det mest mångsidiga. Pulver lämpar sig väl för glödbränder samt bränder i porösa material som trä, textiler och papper, men även i gasbränder och för bränder i vätskor. Nackdelen med pulver är saneringsbehovet efter användning.

Skumsläckare
Skumsläckare har likt pulversläckare en hög effekt mot glödbränder, bränder i porösa material samt vätskebränder. Skum har lägre släckverkan jämfört med pulver men saneringsbehovet efter användning är betydligt lägre.

Koldioxidsläckare
Användning av koldioxidsläckare är lämpligt för brand i vätskor, gaser och elektrisk utrustning. Koldioxidsläckare ger en ren släckning och lämpar sig särskilt för släckning av känslig utrustning som till exempel ställverk, datorer, kök eller finmekanisk utrustning.

Brandfilt
Brandfilt bör finnas tillgänglig för snabb och enkel släckning av mindre bränder.

Utrymningsplaner
Arbetsmiljöverket anger i sin förskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) krav på utrymningsplaner. Brandskyddsexperten tar fram utrymningsplaner i enlighet med Svensk Standard, för din verksamhet. A3-format är standard men andra storlekar finns också som alternativ.

Vägledande markering
Krav på vägledande markering ställs enligt Boverkets byggregler (BBR) beroende på verksamheten. Vägledande markeringar kan utgöras av belysta/genomlysta skyltare eller av efterlysande skyltar. Kontakta oss för vad som är lämpligt för din verksamhet.